Análise Corporal das Esculturas da Coruña

Por: Mercedes Justo Pena e Raquel Abeal Filgueira.

VI Congresso de Educação Física e Ciências do Desporto dos Países de Língua Portuguesa

Send to Kindle


Resumo

"A escultura é a arte de somete-la materia á forma, imitando os seres vivintes, co fin de encarna-las realidades do espírito e do pensamento". Pódense, polo tanto, coñecer a través dela, importantes realidades dunha época, un lugar ou un personaxe concreto, o seu modo de pensar, de actuar,... de vivir. Polo tanto, consideramos necesario o levar a cabo un estudio adicado á iconografía das esculturas da cidade onde habitabamos: A Coruña. O obxectivo era ben sinxelo: recolle-las representacións artísticas no ámbito da escultura que salpicaban rúas e prazas desta cidade, e aplicar unha análise corporal, tentando ler nelas aspectos significativos vinculantes á importancia que se lle concede ó corpo e ó movemento .

Tags:

Comentários


:-)

© 1996-2019 Centro Esportivo Virtual - CEV.
O material veiculado neste site poderá ser livremente distribuído para fins não comerciais, segundo os termos da licença da Creative Commons.