Avaliación da Flexibilidade En Persoas da Terceira Idade na Comunidade Galega

Por: A. Ardá Suárez, D. Lacarra Palomino, F. Camiña e G. Ramallo González.

VI Congresso de Educação Física e Ciências do Desporto dos Países de Língua Portuguesa

Send to Kindle


Resumo

Nesta idade podemos observar que existe unha gran diminución desta cualidade, o cal leva a unha calcificación progresiva das cartilaxes, así como unha menor elasticidade nos ligamentos e na cápsula articular. Todos estes cambios estructurais dos diferentes sistemas orgánicos que afectan a ditas cualidades tradúcense nunha menor "performance", entendéndose neste caso como unha gran perda de autonomía, que comporta unha menor sociabilidade, maior dependencia e un aumento do risco de lesións. Por esta razón faise lóxico o tratamento e medición desta cualidade nas persoas de máis avanzada idade, que é onde nos pareceu máis interesante centra-lo noso traballo. Escollemos por tanto, para medir, unha proba de flexibilidade bastante completa implicando ás costas e ós membros inferiores . Todo iso en " pro " de proporcionar unha boa información e "feed–back", para a mellora da autonomía , socialización e rendemento destas persoas.

Comentários


:-)

© 1996-2020 Centro Esportivo Virtual - CEV.
O material veiculado neste site poderá ser livremente distribuído para fins não comerciais, segundo os termos da licença da Creative Commons.