Avaliación da Resistencia Aeróbica En Individuos Maiores de 60 Anos na Comunidade Galega

Por: Carmen Alsina Santa Susana, F. Camiña, J. L. Muñoz e O. Garcia.

VI Congresso de Educação Física e Ciências do Desporto dos Países de Língua Portuguesa

Send to Kindle


Resumo

Dentro do noso estudio orientado á terceira idade, debemos ter en conta que non só a idade cronolóxica é un factor condicionante, sendo a madureza biolóxica un dos datos máis condicionantes no noso estudio. Así, presupoñemos que a terceira idade virá marcada polo dualismo envellecemento-enfermidade. Coñécese como enfermidade a unha alteración do organismo producida por diversas causas, e o principal efecto consiste en modifica-las relacións normales entre os distintos compartimentos do organismo, e que con frecuencia é irreversible, aínda que en ocasións remata pola cronificación ou a morte. O envellecemento é un proceso biolóxico irreversible, caracterizado por diminuí-las funcións habituais dos órganos e sistemas do corpo, o cal dificulta a súa adaptación ós estímulos que proveñen do interior e se orixinan fóra do mesmo.

Comentários


:-)

© 1996-2020 Centro Esportivo Virtual - CEV.
O material veiculado neste site poderá ser livremente distribuído para fins não comerciais, segundo os termos da licença da Creative Commons.