Características Motivacionais de Nadadores de Competición:influencia da Idade, o Sexo e o Nivel Competitivo.

Por: Joaquin Dosil Diaz e Luis Casais Martinez.

X Congresso de Educação Física e Ciências do Desporto dos Países de Língua Portuguesa

Send to Kindle


Resumo

A Teoría Cognitivo Social formulase en base á teoría del aprendizaje social e servese do modelo de determinismo recíproco triádico, según o cál o funcionamiento psicológico individual é a resultante da interacción entre factores personales (variables biológicas e cognitivas), la conducta (comportamiento individual directamente observado polos demás) e variables do entorno (objetos e acontecimientos del entorno físico e social). Se consideramos o carácter propositivo e intencional da conducta humana, resulta evidente que entre os factores que guían e dirixen dicha conducta se encontrarían as percepciones que ten a persoa de sí mesma e das tareas que va a realizar (autoeficacia percibida), as expectativas e obxetivos que se marca (orientación da motivación), e los procesos evaluativos que realiza e que condicionan conductas futuras (atribución causal)

Tags:

Comentários


:-)

© 1996-2020 Centro Esportivo Virtual - CEV.
O material veiculado neste site poderá ser livremente distribuído para fins não comerciais, segundo os termos da licença da Creative Commons.