Influencia do Espacio e do Mobiliario na Actividade Física e Deportiva de Santiago de Compostela e Ferrol.

Por: L. Varela Garrote.

VI Congresso de Educação Física e Ciências do Desporto dos Países de Língua Portuguesa

Send to Kindle


Resumo

A idea deste traballo xorde do noso interese sobre o "uso da cidade como espacio de xogo", "da invasión da rúa e lugares urbanos pola circulación"... frases que escoitamos en máis dunha ocasión a D. JL. Salvador Alonso e que nos fixeron pensar no progresivo cambio do LUGAR DE XOGO e ACTIVIDADE FÍSICA AFECTIVA-SOCIAL da poboación nos núcleos urbanos.

Comentários


:-)

© 1996-2019 Centro Esportivo Virtual - CEV.
O material veiculado neste site poderá ser livremente distribuído para fins não comerciais, segundo os termos da licença da Creative Commons.