¿non Haberá Demasiadas Teorías Para Explica-la Motivación Humana?

Por: Milagros Ezquerro.

VI Congresso de Educação Física e Ciências do Desporto dos Países de Língua Portuguesa

Send to Kindle


Resumo

A inxente cantidade de propostas teóricas que se ten xerado ó longo deste século, constitúe un claro indicador do interese que a motivación ten espertado entre os investigadores, pero, ó mesmo tempo, suscita a idea da dificultade que parece entrañar este fenómeno psicolóxico. Non deixa de resultar paradóxico que, existindo un acordo sen fisuras acerca do concepto, sexa tan diverxente o xeito de trata-las explicacións sobre as causas e sobre o proceso da conducta motivada.

Comentários


:-)

© 1996-2020 Centro Esportivo Virtual - CEV.
O material veiculado neste site poderá ser livremente distribuído para fins não comerciais, segundo os termos da licença da Creative Commons.