Os Xogos no Camiño.

Por: M. Fernández Carreiras, M. Guerrero García e P. Iglesia Rodríguez.

VI Congresso de Educação Física e Ciências do Desporto dos Países de Língua Portuguesa

Send to Kindle


Resumo

O presente estudio é consecuencia dunha inquietude que nace no seo deste equipo de investigación encadrado dentro do ámbito do deporte, a cultura e a sociedade, e que dá, como primeiro paso, o póster que presentamos neste congreso. Neste senso establecemos unha liña de traballo que, debido á dificultade que presenta o feito de dispor de escasa bibliografía específica relacionada co Xogo e 0 camiño.de Santiago, prométesenos laboriosa e comprometida; non obstante a orixinalidade que supón esta problemática é un encanto engandido á consecución dos nosos obxectivos, co fin de non perder unha riqueza e patrimonio cultural, que caendo en desuso e no esquecemento esperamos rescatar volvendo a reabrir unha liña de investigación que sigan tamén outros investigadores.

Comentários


:-)

© 1996-2020 Centro Esportivo Virtual - CEV.
O material veiculado neste site poderá ser livremente distribuído para fins não comerciais, segundo os termos da licença da Creative Commons.