Segregación e Inclusión: Dúas Formas de Entende-la Participación do Incapacitado no Deporte

Por: Aurora Martínez Vidal.

VI Congresso de Educação Física e Ciências do Desporto dos Países de Língua Portuguesa

Send to Kindle


Resumo

O feito da práctica deportiva, por si mesmo, non constitúe unha garantía de integración social; pola contra, a miúdo, os incapacitados practican deportes baixo fórmulas de segregación que contribúen a perpetua-la discriminación. O presente estudio é unha reflexión sobre as diversas alternativas que a sociedade ofrece ós incapacitados, para concluír facendo unha proposta baseada no principio de inclusión de tódalas persoas e con tendencia á normalización das mesmas. Estas alternativas deben empezar na escola e implicar a tódalas institucións deportivas, clubes e federacións desde unha perspectiva estructural unificada. Polo contrario, seguiremos confinando á marxinación e ó trato con iguais ós incapacitados baixo a denominación de deportes especiais, programados por institucións especiais.

Comentários


:-)

© 1996-2020 Centro Esportivo Virtual - CEV.
O material veiculado neste site poderá ser livremente distribuído para fins não comerciais, segundo os termos da licença da Creative Commons.