Un Programa de Intervención En Educación Física Orientada a La Salud: La Evaluación Del Alumnad

Por: Enrique Rivera García, Isaac J. Pérez Lopez, Maite Pavesio Estero e Manuel Delgado Fernández.

Movimento - v.9 - n.19 - 2003

Send to Kindle


Comentários


:-)

© 1996-2020 Centro Esportivo Virtual - CEV.
O material veiculado neste site poderá ser livremente distribuído para fins não comerciais, segundo os termos da licença da Creative Commons.