Unha Nova Actividade Lúdico-deportiva na Area: o Balonmán-praia

Por: H. Vila, J. Fernández e V. Gambau.

VI Congresso de Educação Física e Ciências do Desporto dos Países de Língua Portuguesa

Send to Kindle


Resumo

Na presente comunicación tratamos dunha nova actividade lúdico-deportiva de recente creación que se practica na area (o balonmán-praia), polo que comezaremos por defini-los obxectivos que con ela pretendemos obter, para logo facer unha pequena xustificación destas novas prácticas na area, centrándonos finalmente no balonmán-praia, indicando onde e cando naceu, como evolucionou e cal é a súa situación na actualidade, centrándonos especialmente en España, mostrando finalmente o regulamento da Real Federación Española de Balonmán.

Tags:

Comentários


:-)

© 1996-2021 Centro Esportivo Virtual - CEV.
O material veiculado neste site poderá ser livremente distribuído para fins não comerciais, segundo os termos da licença da Creative Commons.