A Investigacion do Pensamento dos Profesores/ Adestradores e Alumnos/deportistas nas Actividades Fisico-deportivas: Unha Abordaxe Dendê a Atribucion Causal

Por: Miguel Angel Gonzalez Valeiro.

VII Congresso de Educação Física e Ciências do Desporto dos Países de Língua Portuguesa

Send to Kindle


Sobre a Obra

I. INTRODUCCION

Estamos a falar dunha teoria de antecedentes na Psicologia Social e na Psicoloxía cognitiva pero con necesidade de validar na Educación e mais en concreto na Educación Física.

Estaríamos explicando como o comportamento dos suxeitos dependedirectamente da forma en que cada persoa percibe e interpretaas causas dasua propia conducta e as dos demais. E dicir, estaríamos a falar de conceptostales como: Expectativas, motivación, autoconcepto, conducta, interacción... Todo elo debido a que necesitamos senta-las bases científicas que nos permitan aborda-la complexidade do que supon a intervención pedagóxica na Educación Física, sendo no âmbito do pensamento (do profesor e do alumno) donde se integra de cheo o seu estúdio.

Ver Arquivo (PDF)

Comentários


:-)

© 1996-2020 Centro Esportivo Virtual - CEV.
O material veiculado neste site poderá ser livremente distribuído para fins não comerciais, segundo os termos da licença da Creative Commons.