Resumo

O xogo para o neno é unha necesidade vital e de carácter puro, espontáneo e pracenteiro, que vaille permitir explorar e descubrir o entorno que lle rodea, entreterse, divertirse, relacionarse cos demais, poñer a proba a suas propias habilidades, descubrir os seus límites...e, en definitiva, desenrolarse a nivel físico, intelectual, psicolóxico e social. Polo tanto, o xogo non é un mero pasatempo se nón unha actividade fundamental, unha autentica necesidade biolóxica que vai contribuir poderosamente o seu desenrolo integral.