Resumo

Co ascenso do R.C. Deportivo de A Coruña á primeira división do fútbol profesional na tempada 91-92, considerase a oportunidade de coñece-los comportamentos dos espectadores neste ámbito, así como os factores causantes de ditos comportamentos. Por este motivo, iniciamos na tempada 92-93 un proceso de observación, entendido como investigación exploratoria, que nos permitiu proba-lo sistema de fichas deseñado, a partir do cal poder levar a cabo a investigación definitiva na tempada 94-95.